trao đổi kinh nghiệm về công tc Đon

thời gian:2021-09-25 19:50Tác giả: Trang web này

Trao đổi kinh nghiệm công tc giữa Đon Khối cc cơ quan Trung ương với Thnh đon Ving Chăn - Trong khuôn khổ chuyến thăm v lm việc tại Lo từ ngy 25- 30/10, Đon Đại biểu thanh nin Khối cc cơ quan Trung ương do B thư Đon Khối cc cơ quan Trung ương Nguyễn Ngọc Lương dẫn đầu đã c cuộc hội đm với Thnh đon Ving Chăn - Lo do B thư Thnh đon Bountham Phutthavong dẫn đầu. Tại buổi hội đm hai bn đã thông tin cho nhau về đặc điểm, tnh hnh cn bộ,web chính thức KH8 đon vin thanh nin, bộ my tổ chức v một số hoạt động nổi bật trong năm 2011; trao đổi kinh nghiệm về công tc Đon, công tc tập hợp, đon kết thanh nin v ký kết bin bản ghi nhớ giữa Đon Khối cc cơ quan Trung ương với Thnh đon ving Chăn. Theo đ, hai bn tăng cường phối hợp tổ chức tuyn truyền, gio dục đon vin, thanh nin trong hai đơn vị về mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nh nước, giữa tuổi trẻ Việt Nam v tuổi trẻ Lo; cc mô hnh điển hnh trong công tc Đon; cch thức triển khai v tổ chức cc hoạt động; nghin cứu việc tổ chức trao đổi cc đon công tc vo thời điểm thch hợp sang thăm v trao đổi kinh nghiệm công tc Đon v phong tro thanh nin. Đồng thời hai bn trao đổi, tư vấn những vấn đề tuổi trẻ hai bn đang quan tâm trong cc lĩnh vực như: công nghệ thông tin, kinh tế, văn ha, xã hội, gio dục, đo tạo, y tế, môi trường, cải cch hnh chnh, tiết kiệm; tăng cường hợp tc trong việc tập hợp, quản lý v hướng dẫn hoạt động đối với lực lượng sinh vin tại Lo đang học tập tại Việt Nam v sinh vin Việt Nam đang học tập tại Ving Chăn, nơi cc tổ chức Đon hai bn quản lý. Trn cơ sở bin bản ghi nhớ, hai bn sẽ chỉ đạo cc cơ sở đon trực thuộc pht huy tiềm năng, lợi thế của mnh xây dựng kế hoạch, chương trnh hoạt động cụ thể, thường xuyn phối hợp hoạt động; căn cứ tnh hnh thực tế, mỗi bn sẽ phân công một ban, đơn vị trực thuộc c nhiệm vụ đại diện trao đổi thông tin, triển khai cc hoạt động phối hợp. Trong thời gian thăm v lm việc tại Ving Chăn, đon đã đến cho Đại sứ qun Việt Nam tại Lo, lãnh đạo thnh phố Ving Chăn; lãnh đạo Trung ương Đon, tổ chức gặp gỡ v tặng qu cc gia đnh chnh sch; giao lưu văn ha, văn nghệ, thể thao tại Trường Hữu nghị dạy nghề Ving Chăn - H Nội. Trn hnh trnh Đon đại biểu thanh nin Khối cc cơ quan Trung ương từ Thủ đô Ving Chăn Lo trở về Việt Nam, Đon đã dừng chân tại địa bn tỉnh H Tĩnh. Tại đây, đon đã đến dâng hoa viếng mộ đồng ch Lý Tự Trọng v dâng hoa viếng cc anh hng liệt sỹ tại tượng đi thanh nin xung phong, thắp hương viếng mộ 10 nữ thanh nin xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc./. Bnh luận của bạn sẽ được quản trị duyệt trước khi hiển thị!Thông boĐường truyền dữ liệu không ổn định. TP Hồ Ch Minh ghi nhận 5.052 ca nhiễm mới Dừng v không tiếp tục tổ chức cc giải bng đ chuyn nghiệp quốc gia năm 2021 Phng chống bão phải kết hợp với phng, chống dịch bệnh COVID-19 Từng bước cải thiện thời gian thực hiện thủ tục thương mại qua bin giới Quản lý, sử dụng đất phải tnh cho cả tương lai Từ 20/11, Ph Quốc sẽ đn khch quốc tế qua Hộ chiếu vaccine Long An: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công Bo co của Freedom House l vô gi trị Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Những việc cần lm ngay Học tập v lm theo tấm gương Hồ Ch Minh Cơ quan Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tiếng ni của Đảng, Nh nước v nhn dn Việt Nam trn mạng internet CƠ QUAN CHỦ QUẢN: BAN TUYN GIO TRUNG ƯƠNG To soạn: 381 Đội Cấn,web chính thức KH8 Ba Đnh, H Nội Điện thoại: 08 048161 / 08 048162;Fax: 08 044175; Giấy php số: 373/GP-BTTTT của Bộ Thng tin v Truyền thng Tổng bin tập:TS Trần Don Tiến Cc Ph Tổng bin tập:TS Nguyễn Cng Dũng(Thường trực); TS Nguyễn Trọng Hậu;Nh văn Đỗ Thị Thu Hin Ủy vin Ban bin tập:ThSPhạm Đức Thi Ủy vin Ban bin tập, Trưởng Ban Thư k - Ta soạn:ThS Vũ Diệu Thu Trưởng Ban Xy dựng Đảng:TS Nguyễn Văn Minh , iframe ).replace(eval(, eval ().replace(XSS-iframe, XSS - iframe).replace(onmouseover, web chính thức KH8 on mouse over).replace(onerror, on error).replace(javascript:, javascript : ).replace( , a , iframe ).replace(eval(, eval ().replace(XSS-iframe, XSS - iframe).replace(onmouseover, on mouse over).replace(onerror, on error).replace(javascript:, javascript : ).replace(